Jacht motorowo-żaglowy

Tak wiele rodzajów jachtów oraz ich różnorodny podział na typy wynika przede wszystkim z tego, że są to jednostki pływające, ale posiadające różnego rodzaju napęd, który może być albo napędem silnikowym albo napędem żaglowym, albo z kolei napędem zarówno silnikowym jak i napędem żaglowym. jachtem zatem motorowo-żaglowym nazywamy taką jednostkę pływającą po akwenach, która posiada w postaci siły napędowej nie tylko żagle jako takie, ale również napęd mechaniczny, który posiada moc znamionową, która pozostając wyrażona w kilowatach, ma stosunek do powierzchni klasyfikacyjnej samego ożaglowania, która z kolei jest wyrażona w metrach kwadratowych i koniecznie musi zawierać się w widełkach przedziałowych od sześćdziesiąt pięć setnych a jeden i pół. Jachty żaglowo-motorowe, które posiadają współczynnik poniżej sześćdziesiąt pięć setnych uważane są za tak zwane jachty żaglowe. W przeciwieństwie do jachtów jedynie żaglowych albo jedynie motorowych, tego rodzaju jachty mają możliwość korzystania z obu tych rodzajów siły napędowej, co z kolei przekłada się na ich zwiększoną atrakcyjność pod względem rekreacyjności tudzież innych rodzajów i typów wykorzystywania nie tylko w samej rekreacji, ale również w użytkowaniu szkoleniowym albo rejsowym. Jest to kwestia nie tylko zwiększenia atrakcyjności takiego jachtu, ale również zwiększenia jego mocy jako jednostki pływającej.