Jacht żaglowy

Istnieje wiele rodzajów jachtów, a ich tak naprawdę jedynym punktem wspólnym, a właściwie najważniejszym jest to, że służą one przede wszystkim do rekreacji i do prowadzenia turystyki. Jachtem żaglowym nazywamy taka jednostkę pływającą, której główną siłą napędową są zamontowane u niej żagle. może być to główna albo jedyna siła napędowa takiego jachtu żaglowego. pośród wszystkich rodzajów jednostek, jakie posiadają napęd żaglowy, jacht żaglowy jest jednostką o wielkości średniej, zawartej pomiędzy żaglówką niewielką, a żaglowcem, który według znacznika rodzajów żaglowców, jest uznawany za największą jednostkę. ogólnie przyjęte jest dla jednostek obecnie pływających, że definiowalna granica jaka dzieli jacht żaglowy oraz żaglowiec to około dwadzieścia cztery metry, a więc długość jednej jednostki. Takie wymiarowanie wynika w dużej mierze z przepisów prawa zawartych w Międzynarodowych Przepisach o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu. Wszelkiego rodzaju jachty, tożsame z innymi jednostkami żaglowymi to kwestia różnic w oparciu o między innymi dużą podatność na wszelkiego rodzaju przechyły boczne w przypadku wody niespokojnej. Żaglówki w tej sytuacji stosują tak zwany miecz, natomiast żaglowce balast, zaś jachty posiadają cały szereg rozwiązań pod tym kątem. jest to między innymi miecz właśnie i wtedy można mówić o jachtach mieczowych, a także balast, który czyni z jachtu jacht balastowy oraz balasto-miecz czyli sposób rozwiązywania tego problemu poprzez połączenie balastu z mieczem.