Kapitan

Kapitan motorowodny, aby mógł wypełniać swoje powinności, musi uprzednio dopełnić wielu formalności, związanych właśnie z samym byciem kapitanem. Najważniejsza kwestia to oczywiście posiadanie stopnia sternika motorowodnego aczkolwiek istnieje również możliwość posiadania równoważnego stopnia zawodowego, aby móc wykonywać obowiązki i powinności kapitana motorowodnego. Warunkiem koniecznym do tego, by być kapitanem motorowodnym jest jednak odbycie przynajmniej siedmiu rejsów, ale o charakterze pełnomorskim. Rejsy tego typu można odbywać po otrzymaniu stopnia sternika motorowodnego, ale starszego czyli wyższego rzędem aniżeli zwykły sternik. Jednocześnie w czasie tychże rejsów, potencjalny kapitan musi odbyć co najmniej tysiąc trzysta godzin żeglowania, przy czym w tych godzinach około czterysta musi być to żeglowanie samodzielne, a statek prowadzony musi mieć długość całkowitą około dziesięciu do osiemnastu metrów. Taki sprawdzian z kolei może się odbyć jedynie po otrzymaniu stopnia sternika morskiego, ale motorowodnego, gdzie w tym czasie potencjalny kapitan odbywa przynajmniej jeden rejs trwający co najmniej dziesięć godzin, a prowadzony przez niego statek ma mieć powyżej dwudziestu metrów. Kapitan motorowodny ma również szereg innych uprawnień, takich jak na przykład prowadzenie jachtów, przy czym nie ma tutaj ograniczeń co do wód. Mogą być one zarówno śródlądowe jak i morskie. Ponadto, jeżeli kapitan dodatkowo jeszcze jest w posiadaniu patentu sternika jachtowego to wtedy posiada jednocześnie patent kapitana jachtowego.