Morski sternik

Żegluga cechuje się wieloma warunkami do spełniania, aby móc posiadać dany tytuł oraz móc wypełniać powierzone mu z tego tytułu obowiązki. Morski sternik posiada przede wszystkim stopień starszego sternika motorowodnego bądź inny, ale koniecznie jednoznaczny stopień zawodowy. Jego obowiązkiem jest odbycie przynajmniej trzech rejsów pełnomorskich, przy czym odbywać je może jedynie wtedy, gdy uzyska stopień sternika motorowodnego i to w krótkim czasie, bowiem sześćset godzin żeglugi to nie jest niestety wielki dystans. W wymienione sześćset godzin powinno wejść również dwieście godzin na statkach o określonej długości od trzynastu do osiemnastu metrów a także jedyny rejs powyżej stu godzin ale przy żegludze po wodach pływowych, przy czym koniecznością jest zawinięcie do co najmniej dwóch portów. Porty te powinny mieć średni skok pływu około dwóch metrów, aczkolwiek dopuszczalne jest również półtora metra. Morski sternik ma prawo do między innymi prowadzenie jachtów o napędzie motorowym, ale właśnie po wodach śródlądowych, a także prowadzenie motorowych jachtów, ale przy długości owych jachtów do osiemnastu metrów, przy czym muszą być to wody morskie. Jeżeli na dodatek posiada on patent sternika jachtowego, to ma on również pełne prawo do bycia jachtowym sternikiem morskim. Tematyką oraz rozporządzeniami odnośnie sternictwa w Polsce zajmuje się między innymi Ministerstwo Sportu i Turystyki.