Motorówka dla woprowców

Ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, aby był w pełni mobilny, powinien posiadać patent przynajmniej sternika motorowodnego, a docelowo starszego sternika motorowodnego. Dzięki temu może w sytuacji zagrożenia poruszać się błyskawicznie, gdy osoba potrzebująca pomocy znajduje się zbyt daleko, by dopłynąć do niej o własnych siłach, bądź gdy warunki atmosferyczne są szczególnie niesprzyjające. Dzięki korzystaniu z motórówki podczas akcji ratunkowej ważny jest jeszcze jeden aspekt: na łodzi mogą się znajdować przynajmniej dwie profesjonalnie wyszkolone w resuscytacji osoby. Kiedy jedna się z nich zmęczy, druga może ją zastąpić. Jest to bardzo istotne dla ochrony ludzkiego życia. Oprócz motorówki często używanym sprzętem przez woprowców jest kajak. Na spokojnej wodzie jest on idealnym środkiem transportu ze względu na swój smukły kztałt. Praca ratowników WOPR jest bardzo odpowiedzialna. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy i zdarza nam się „robić im na zość” na terenie przez nich kontrolowanym: pływamy na materacach, przekraczamy linie bojek. Czujemy się na tyle bezpieczni, że pozwalamy sobie na więcej niżby wypadało. A ratownicy, podczas wykonywania swej pracy niejednokrotnie ryzykują swym życiem. Dla całkiem obcych sobie osób. Nie utrudniajmy im ich ciężkiej roboty swym bufonowatym zachowaniem!