Numeracja żaglowa

Numeracja żaglowa inaczej zwana numerem żagla albo numerem na żaglu to terminologia składająca się z układów liter oraz cyfr, które są ustanowione w pewne układy, które są niezbędne do zidentyfikowania żaglowca bądź też jachtu wodującego. numer tego rodzaju również pojawia się na dokumentach dotyczących jednostki pływającej. System, jaki przyjmuje oznakowanie nakłada na właścicieli jachtów lub żaglówek obowiązek posiadania takiego właśnie numeru. Numer ten musi być umieszczony na spinakerze oraz na grocie jednostki pływającej. Oznacza on bowiem nie tylko znak danej klasy, ale również litery mówią nam o przynależności do danego państwa. kolejny numer w zestawieniu nadawany jest przez związek narodowy a więc przez PZŻ bądź przez związek międzynarodowy ale tylko dla danej klasy. Przykładem mogą służyć chociażby Internetiownal Cadet Class Association. Nie ma również dowolności w kwestii wielkości liter a także cyfr a także odległości od nich na grocie tudzież spinakerze. Są one dokładnie określone w prawie i zdefiniowane przepisami. oznaczenia się albo jedno albo dwu lub trzy literowe przy czym chodzi tutaj o określenie państwowości, zaś kolejny numer to dana klasa i typ jednostki czyli na przykład POL 1598. Bardzo często również nad wymienionymi wcześniej znakami klasy jednostki, występują również znaki klasowe jednostki, które oznaczają na przykład kadeta bądź żaglowiec szkolny. W kwestii jachtów, które mają charakter regatowy, rozmieszczenie a także to, jakiej wielkości są cyfry i litery w numerze zawarte, podlega bardzo szczegółowej analizie i prawu klasowości i regat.