Nurkowanie jaskiniowe

Nurkowanie jaskiniowe z racji swojego szerokiego rozumowania i możliwości, jakie daje dzieli się na kilka odrębnych rodzajów. Pierwszy z nich to nurkowanie w głąb jaskini zalanej wodą. Jest to nurkowanie niezwykle ciężkie, bowiem najczęściej odbywa się na terenach kompletnie nurkowi nieznanych. Poza tym nurkowanie to wiąże się z wieloma dodatkowymi utrudnieniami, jakimi jest poruszanie się na nieznanym terenie, pokonywanie syfonów, a następnie przenoszenie sprzętu na pieszo, przewidywanie zachowania jaskini pod wpływem ingerencji człowieka. Kolejna odmiana to nurkowanie w wywierzyskach albo inaczej nurkowanie w źródłach. Polega ono na nurkowaniu w wywierzyskach, które są przeważnie wystarczająco przejrzyste, aby nurek mógł czuć się w miarę bezpiecznie. Nurkowanie w ponorach czyli wchłonach to z kolei nurkowanie bardzo niebezpieczne ze względu na nurkowanie w głąb jaskiń, ale zgodnie z prądem wody, co niestety zmusza nurka do powrotu, ale pod prąd co implikuje zużycie dodatkowego powietrza, zawsze potrzebnego przy większym wysiłku fizycznym. Kolejny rodzaj to nurkowanie jaskiniowe ale o charakterze ratowniczym czyli taka działalność podwodna, której jedynym i głównym celem jest ratowanie życia w obiektach zalanych wodą, przy czym nie ma tu rozróżnienia na akweny sztuczne czy naturalne. I wreszcie ostatni rodzaj nurkowania tego typu to nurkowanie w sztucznych obiektach, które zostały zalane wodą. Chodzi tu głównie o kopalnie albo sztolnie. Taka forma nurkowania jest bardzo popularną forma trenowania przed faktycznym nurkowaniem jaskiniowym.