Organizacje

Nurkowanie jak każda inna dyscyplina sportowa ma oczywiście za sobą szereg organizacji, które nie tylko łączą w swoich strukturach członków jako nurków, ale także ustalają pewne zasady i prawa nurkowania, zwłaszcza z uwagi na dość ekstremalny charakter tego sportu i tej dyscypliny jako takiej w ogóle. Do najważniejszych organizacji zajmujących się nurkowaniem należą między innymi PADI, czyli wedle angielskiej terminologii Professional Association od Diving Instructors. Oznacza to Zawodowe Zjednoczenie Instruktorów Nurkowania. Jest to prawdopodobnie największa i najbardziej rozległa organizacja płetwonurków na całym świecie, która zajmuje się ich szkoleniem i przygotowywaniem do zawodu na każdym możliwym poziomie zaawansowania zarówno pod kątem rekreacyjnym jak i zawodowym. PADI jest również odpowiedzialne za ustalanie zasad, jakimi kierują się później wszystkie organizacje płetwonurkowe na całym świecie. Drugą pod względem ważności jest organizacja CMAS czyli Confederation Modiale Des Activites Subaquatiques. Jest to francuska organizacja płetwonurków, która ma swoje przedstawicielstwo w Polsce w postaci KDP PTTK czyli Komisję Działalności Podwodnej. Jedną z największych na świecie organizacji, jakie zajmują się szkoleniem nurków jest TDI czyli Technical Diving International. Szkoli ona jednak głównie nurków technicznych, a więc takich, którzy z nurkowaniem łączą swoje plany zawodowe. Organizacji skupiających osoby, które zajmują się nurkowaniem jest na całym świecie bardzo dużo. Zostają one powołane głównie w celach szkoleniowych i trenerskich.