Scuba diver

Nurkowanie, jak każda dyscyplina z pogranicza sportu i ekstremalnych wyników, posiada pewne zasady i uprawnienia, które mają służyć przede wszystkim właściwemu uporządkowaniu możliwości, jakie stoją otworem albo wręcz są zamknięte dla poszczególnych, mniej lub bardziej zaawansowanych adeptów nurkowania. Jednym z nich jest właśnie scuba diver czyli takie uprawnienia nurkowe, które są przeznaczone wedle przepisów PADI dla ludzi, którzy decydują się na nurkowanie zawsze tylko pod opieką divemastera bądź też instruktora. Nurkowanie w tym wypadku może odbywać się jedynie do maksymalnej głębokości dwunastu metrów. Kurs scuba diver PADI to część pełnego kursu bazowego PADI Open Water Diver i jego kluczowy element. Budowa tego kursu a także sekwencja zdobywania poszczególnych stopni jest identyczna jak pełen kurs podstawowy, z tą jedynie różnicą, że członkowie kursu Scuba Diver mogą brać udział w częściach takich jak zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne w basenie oraz nurkowanie, ale na wodach o charakterze otwartym. Gdyby zdarzyło się tak, że człowiek już posiadający uprawnienia PADI Scuba Diver chciał jednakże uzyskać dodatkowo uprawnienia nurkowe, ale na wyższym poziomie, na przykład Open Water Diver, do konieczne do uzyskania tego tytułu jest ukończenie brakujących elementów kursu Scuba. Po ich ukończeniu, nic już nie stoi na przeszkodzie, aby ukończyć cały kurs. Oczywiście, uprawnienia Scyba Diver są uprawnieniami ograniczonych możliwości nurkowania, które należy pogłębiać w razie chęci dalszego kontynuowania przygody z nurkowaniem.