Siątki

Pod tajemniczą nazwą siątek, wcale nie kryje się choroba, na jaką cierpiał jeden z bohaterów Czterdziestolatka. Przy czym terminologia jest identyczna. Dlaczego. Odpowiedź jest bardzo prosta. Oznacza bowiem, dziesiątki lat. Czyli pięćdziesiątki czy też sześćdziesiątki. Same siątki. Oczywiście, w serialu chodziło o zabawne określenie stale rosnącej liczby lat na karku, ale w rzeczywistości takie siątki naprawdę istnieją. A może raczej nie w rzeczywistości, tylko bardziej w żeglarskim żargonie. A o co konkretnie chodzi z tymi siątkami. No cóż, nie o kobiety. Chodzi o obszary, które rozciągają się pomiędzy poszczególnymi szerokościami geograficznymi i związanymi z tymi zjawiskami, przeważnie dźwiękowymi. Przykładem mogą być chociażby bezludne sześćdziesiątki. Jest to teren między sześćdziesiątym i siedemdziesiątym stopniem szerokości geograficznej południowej, który jest kompletnie niezamieszkany. Wpływ na to ma klimat biegunowy, bardzo surowy i nieprzyjazny. Kolejnym przykładem mogą być ryczące czterdziestki. I znów nie chodzi o żadną kobietę. Bowiem ryczące czterdziestki to pas wód na oceanie wokoło półkuli południowej, mniej więcej na wysokości pomiędzy czterdziestym a czterdziestym piątym stopniem szerokości geograficznej południowej, gdzie wieją stałe wiatry zachodnie, które osiągają bardzo duże prędkości, tym samym powodując częste sztormy. Ostatnim przykładem mogą być wyjące pięćdziesiątki, czyli znów obszar znajdujący się pomiędzy pięćdziesiątym i pięćdziesiątym piątym stopniem szerokości geograficznej południowej, gdzie wieją wiatry o sporej sile, ale powodujące wrażenie wycia.