Starszy sternik motorowodny

Jest to drugi w kolejności stopień w hierarchii motorowodnej. Starać się o ten patent może osoba, ktora ukończyła osiemnasty rok życia, może się okazać minimalnie dwustu godzinnym stażem na wodzie oraz posiada orzeczenie lekarskie, w którym nie ma przeciwskazań do uprawiania żeglarstwa. Orzeczenie takie ważne jest przez sześć miesięcy, warto o tym pamiętać. Potwierdzeniem stażu na akwenie mogą być opinie z odbytych rejsów (również śródlądowych) , jak też, co jest pewną furtką, oświadczenie własne. Na egzamin należy się stawić z dowodem tożsamości, a także zdjęciem legitymacyjnym. Program kursu na starszego sternika motorowodnego obejmuje serię wykładów oraz zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy szlifują swoje umiejętności, a raczej wykazują się posiadanymi, bo z reguły taka część praktyczna trwa zaledwie dwie do czterech godzin. Nie jest to więc czas, kiedy można się czegoś nauczyć. Najistotniejsza jest w tym momencie praktyka, a tę potwierdza odbyty staż. W ostatnim dniu szkolenia odbywa się egzamin. Co zyskuje się po zdaniu egzaminu na starszego sternika motorowodnego? Możliwość prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych, a także możliwość prowadzenia jachtów motorowych o długości do dwunastu metrów po wodach morskich. Dotyczy to mórz zamkniętych, w tym Bałtyckiego.