Sternik

Wiele mówi się o kapitanach czy o poszczególnych oficerach, jacy służą na statkach czy innych jednostkach pływających, ale zawsze mało wspomina się o sterniku. A przecież jego zadania i obowiązki nie są wcale takie proste i nie można tak po prostu stwierdzić, że to osoba, która nie ma znaczenia na pokładzie. Na pokładzie bowiem, jak nigdzie indziej w żadnym innym miejscu, nie ma możliwości, aby ktoś był zbędny i niepotrzebny. Sternikiem nazywany jest człowiek, którego zadaniem jest kierowanie jednostką pływającą, przy czym nie ma tu rozróżnienia na to czy jest to statek czy też łódź. Kierowanie sternika, jak sama nazwa wskazuje, odbywa się poprzez ster czyli mówiąc bardziej profesjonalnie urządzenie sterowe. Statki większe czy też okręty, są obsługiwane przez sternika, który jest jednocześnie członkiem załogi. Co istotne, sternik nie ma obowiązku być oficerem. Jego zadaniami jest przede wszystkim kierowanie statkiem albo łodzią, według wskazówek, podanych przez dowódcę, którym najczęściej jest kapitan. Sternik jednak to nie tylko nazewnictwo o jakim już wspomniano, to także termin oznaczający specjalizację zawodową danego marynarza, który służy na pokładzie. Zadaniami sternika są między innymi utrzymywanie założonego kursu. Kurs wyznacza się poprzez obranie konkretnego punktu na widnokręgu albo ustalenie go poprzez skorzystanie z kompasu, wtedy taki kurs nosi nazwę kursu kompasowego. Jednostki mniejsze również posiadają sternika, przy czym w tamtych sytuacjach sternik jest często także kapitanem. Wtedy nosi on nazwę szypra i do jego obowiązków należy również dowodzenie całą załogą.