Stopnie żeglarskie

Marynarka oraz żeglarstwo jako takie również podlega pewnym przepisom prawa i jest w odpowiedni sposób sklasyfikowane i określone z marszu. również takiemu terminowaniu podlegają stopnie w tematyce żeglarstwa. najprościej można je zdefiniować jako uprawienia wydawane przez Rzeczpospolita Polską, które następnie potwierdzane są dokumentem, noszącym nazwę żeglarskiego patentu. Dokument ten upoważnia osobę, legitymującą się patentem doprowadzenia jednostek pływających, które przeznaczone są do sportów wodnych bądź też do działań rekreacyjnych. wtedy noszą one miano jachtów. Stopnie żeglarskie dzielimy na następujące kategorie. Są to przede wszystkim żeglarz jachtowy, a także sternik jachtowy, jachtowy sternik morski oraz na końcu, ale najważniejszy kapitan jachtowy. Oczywiście, obok stopni motorowodnych, również należy zwrócić uwagę na stopnie, jakie mają znaczenie w motorowodniactwie, a mianowicie stopnie rzędu sternika motorowodnego, starszego sternika motorowodnego, morskiego sternika motorowodnego i wreszcie najważniejszego na pokładzie, czyli kapitana motorowodnego. Zmieniły się również przepisy dotyczące prowadzenia jachtów żaglowych ponieważ do niedawna potrzebny był zawsze patent, natomiast od początku roku dwa tysiące osiem nie ma potrzeby patentu do prowadzenia jachtu żaglowego o długości do siedmiu metrów.