Wydolność organizmu

W nurkowaniu, jak w każdej dyscyplinie sportowej i rekreacyjnej, która wymaga od nas wysiłku fizycznego liczy się i odgrywa ogromną rolę wydolność naszego organizmu. Nie chodzi nawet o samą siłę, ponieważ siła ciała jest czymś zgoła innym i osoby silne wcale nie muszą być wytrzymałe i odwrotnie, osoby wytrzymałe wcale nie muszą być silne. Poprzez termin wydolność rozumiemy zdolność ciała do wykonywania takiego wysiłku fizycznego, który nie wywołuje dla organizmu żadnych zaburzeń homeostazy, a w dalszej konsekwencji nie powoduje zmęczenia ani pojawienia się jego objawów. Wydolność jako taka to czynnik, jaki ma niebagatelny wpływ na poziom aktywności ruchowej każdego żywego organizmu. Wydolność fizyczna to potencjał, możliwość ciała do wykonania wszelkiego wysiłku przy jednoczesnym udziale mięśni, dzięki czemu rozróżniamy wydolność beztlenową, a więc anaerobową oraz wydolność tlenową czyli aerobową. Ta pierwsza polega na krótkiej pracy, która może trwać do około trzydziestu czterdziestu sekund, ale przy bardzo dużym wysiłku fizycznym. Ta druga natomiast to wydolność, która obejmuje wysiłek trwający nawet i kilka godzin, a energia uzyskana do jego wykonania zostaje pozyskana przez ciało na skutek utleniania związków chemicznych. Do tej czynności niezbędny jest aktywny udział tkanek poprzez zużywanie przez nie odpowiedniej ilości tlenu. Wydolność jest zatem niezbędna przy prawidłowym nurkowaniu, ponieważ jej brak może spowodować wiele niekorzystnych dla organizmu konsekwencji, ze śmiercią włącznie.