Wymagania

Z racji swojego dość ekstremalnego sposobu wykonywania zarówno zawodu płetwonurka jak i samego rekreacyjnego charakteru tegoż zajęcia i tej dyscypliny, warto zastanowić się głębiej nad wymaganiami, jakie są stawiane przed osobami, gotowymi albo poświęcić nurkowaniu całe swoje życia, albo z kolei zajmować się nim jedynie w warunkach sportu czy też rekreacji. Oczywiście, wzgląd bezpieczeństwa narzuca osobom zajmującym się szkoleniem potencjalnych nurków dyscyplinę iu przestrzeganie wielu różnych zasad i obowiązków tak, aby w miarę możliwości uniknąć ryzyka wypadku śmiertelnego bądź wypadku ze skutkiem trwałego uszkodzenia ciała. Z pewnością u potencjalnego płetwonurka najbardziej istotne jest zdefiniowanie stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej ciała, ponieważ to ono najbardziej narażone jest na różnego rodzaju urazy i problemy w razie, gdy nieco przesadzi się z głębokością nurkowania albo po prostu przetrenowania. Potencjalny nurek albo płetwonurek musi mieć pełną świadomość ograniczeń swojego ciała, tak aby nigdy nie dopuścić do sytuacji, w której jego organizm zacznie odmawiać mu posłuszeństwa. Dlatego tak istotne jest, aby odbyć odpowiednie przeszkolenia, przygotowania pod okiem profesjonalnych płetwonurków i szkoleniowców, którzy nauczą i powiedzą, w jaki sposób zachowywać się w pewnych okolicznościach. Nurkowanie również zawsze powinno odbywać się tylko i wyłącznie w parze z innym nurkiem, aby ograniczyć do minimum ryzyko wystąpienia jakiegokolwiek wypadku. Jest to przymus nie tylko formalny, ale również taki, który bierze się ze zwykłego zdrowego rozsądku. Najstarsza bowiem zasada nurkowania brzmi, żeby zawsze nurkować według pewnego planu i nigdy od tego planu nie odchodzić.