Zasady

Jako dyscyplina należąca do niezbyt bezpiecznych form spędzania wolnego czasu, czy też zawodów, które byłyby szczególnie korzystne dla naszego zdrowia, nurkowanie musi charakteryzować się pewnymi zasadami, których w żadnym wypadku nie wolno lekceważyć ani nie wolno nie przestrzegać. Nieprzestrzeganie ich bowiem może być zakończone tragicznymi dla nurkującego konsekwencjami, ze śmiercią albo trwałym kalectwem włącznie. Zatem zasady bezpiecznego nurkowania to przede wszystkim nurkowanie dobre czyli takie, które uwzględnia bezpieczeństwo nie tylko siebie, ale także wszystkich ludzki, którzy znajdują się obok nas podczas procesu nurkowania. Należy jednak przede wszystkim pamiętać o takich kwestiach jak odbycie kursu nurkowania, ale koniecznie pod okiem doświadczonego instruktora, który powie nam i pokaże, jak należy wykonywać pewne czynności, aby nie stanowić zagrożenia ani dla siebie, ani dla innych osób. Ważne jest również, aby pamiętać, by nasze nurkowanie nie odbywało się samotnie. To szczególnie ważne, gdy nurkuje się w miejscach, co do których nasza wiedza nie jest zbyt rozległa. Niezmiernie istotne jest również to, abyśmy wiedzieli jak należy się zachowywać przy wyjściu z wody. Chodzi głównie o niezatrzymywanie oddechu przy wynurzaniu się. Oddech powinien być spokojny a powietrzne wciąż wydychane z uwagi na zmianę ciśnienia w otoczeniu organizmu. Niewłaściwe bowiem złapanie oddechu podczas wynurzania, może się zakończyć nie tylko urazami, ale również i nierzadko śmiercią.