Żeglarstwo

Czym jest w ogóle żeglarstwo i na jakiej zasadzie możemy dokonać jego klasyfikacji. Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na prozaiczne pytanie, czemu żeglarstwo w ogóle służy. Przeszłość nie pozostawia złudzeń, że niegdyś służyło ono przede wszystkim do transportu ludzi, zwierząt czy towaru. W dniu dzisiejszym, w dobie samochodów i samolotów odeszło się już od tego przeznaczenia na rzecz dyscypliny jako sportu wodnego a także swego rodzaju turystyki bądź też rekreacyjnego sposobu spędzania wolnego czasu. Co ważne, żeglarstwo można uznać za swego rodzaju szkolenie, oczywiście tylko dla osób, które z nim wiążą jakieś plany zawodowe, czy tacy, którzy planują zostać oficerami marynarki, kapitanami czy marynarzami. Nie bez znaczenie w tej sytuacji są również jednostki zajmujące się szkoleniem młodych osób do bycia żeglarzem, czyli to są tak zwane szkoły charakterów, gdzie przeszkala się młodzież właśnie w celu uczynienia z niej osób twardych i odpowiedzialnych. Takie szkolenia w dużej mierze przeprowadzane są również dla tak zwanej młodzieży trudnej, a więc takiej, która mimo młodego wieku, weszła już w konflikt z prawem. Uważa się bowiem, że trud żeglowania i fizyczny wysiłek, jaki młodzież musi włożyć w to, aby wykonać zadania jest najlepszym rodzajem walki z własnymi słabościami i brakiem dyscypliny czy wyrobieniem poczucia jedności z daną grupą oraz zachowań tak zwanych społecznych. W oparciu o wieloletnie doświadczenie, zawodowi żeglarze trenują młodocianych, aby znów stali się pełnowartościową jednostką społeczną.