Żegluga

Żeglugą jako taką nazywa się przede wszystkim formę komunikacji, ale odbywającą się poprzez transport wodny. Jest to terminologia dotycząca przede wszystkim przewozu poprzez statki oraz okręty, a cały ten transport odbywa się przede wszystkim w celach zarobkowych. Innym celem żeglugi jest przewóz pasażerów, którzy podróżują właśnie taką formą oraz ładunków różnego typu z jednego kraju do drugiego bądź w obrębie jednego państwa, z miejsca na miejsce. oczywiście w związku z tym żeglugę dzielimy na żeglugę jaką odbywa się poprzez wody morskie i wtedy jest to międzynarodowa żegluga oraz poprzez wody śródlądowe, które co prawda nie mogą zdeterminować nam, że będzie to w obrębie danego kraju, gdyż na przykład żegluga śródlądowa przez Dunaj, z pewnością jest w stanie przekroczyć kilka granic. Aby jednak żegluga była pełna należy odpowiednio dopilnować, by każdy towar był odpowiednio zabezpieczony. Do tego celu używa się specjalnych statków takich jak na przykład masowce czy drobnicowce. Ich nazwa sama wskazuje na to, co mogą przewozić. Są jeszcze oczywiście kontenerowce, które mogą przewozić wielkie zasoby towarowe, albo tankowce, które przewożą na przykład ropę naftową. Katastrofy ekologiczne przeważnie mają przyczynę w awariach i katastrofach tankowców, kiedy to do wód dostają się ogromne ilości ropy naftowej, która niszczy przyrodę. Jeszcze jednym, dość znamiennym rodzajem statku wyspecjalizowanego w przewozie trudnych towarów są chemikaliowce.